Câu Hỏi Thường Gặp

Khám phá một số câu hỏi thường gặp về móc treo quạt trần Uniware

Các câu hỏi thường gặp về Đặt hàng & Sản phẩm

Bạn có thể đặt hàng trực tiếp qua Hotline: 0938.712.668

Bạn có thể đặt hàng qua ZALO theo số điện thoại 0938.712.668

Bạn có thể đặt hàng qua Shop Sendo Uniware ↵

Bạn có thể đặt hàng qua Shop Shopee Uniware ↵

Bạn vui lòng tham khảo danh sách đại lý Uniware↵

Đừng quên, Bạn còn có thể đặt hàng Hotline 0938.712.668 để giao nhanh nhé.

UN8 và UN10 khác nhau duy nhất ở đường kính móc treo:

 • UN8 đường kính móc Ø8mm
 • UN10 đường kính móc Ø10mm

Móc treo quạt trần UN8 sử dụng cho quạt trần Panasonic và KDK 5 cánh

Mã quạt Panasonic 5 cánh:

 • Quạt trần Panasonic 5 cánh F-60WWK
 • Quạt trần Panasonic 5 cánh F-60TDN
 • Quạt trần Panasonic 5 cánh F-60TAN
 • Quạt trần Panasonic 5 cánh F-60XDN
 • Quạt trần đèn Panasonic 5 cánh F-60UFN

Mã quạt KDK 5 cánh:

 • Quạt trần KDK 5 cánh V60WK
 • Quạt trần KDK 5 cánh Z60WS
 • Quạt trần KDK 5 cánh T60DW
 • Quạt trần KDK 5 cánh T60AW
 • Quạt trần đèn KDK 5 cánh U60FW

Móc treo quạt trần UN10 sử dụng cho tất cả các loại quạt trần Mitsubishi,

Ngoài ra, UN10 cũng sử dụng cho quạt trần  Panasonic và KDK 3 – 4 cánh

Mã quạt trần Mitsubishi:

 • Quạt trần Mitsubishi 3 cánh C60-GW
 • Quạt trần Mitsubishi 3 cánh C60-GY
 • Quạt trần Mitsubishi 4 cánh C56-RW4
 • Quạt trần Mitsubishi 5 cánh C56-RW5

Mã quạt trần Panasonic 3 & 4 cánh:

 • Quạt trần Panasonic 3 cánh F-60MZ
 • Quạt trần Panasonic 4 cánh F-56MPG
 • Quạt trần Panasonic 4 cánh F-56XPG

Mã quạt trần KDK 3 & 4 cánh:

 • Quạt trần KDK 3 cánh R48SP
 • Quạt trần KDK 4 cánh M56PR
 • Quạt trần KDK 4 cánh W56WV
 • Quạt trần đèn KDK 4 cánh U48FP
Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top